5. Vereniging

Ivanica is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Elk jaar in november is er een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit: 

·       Kerstin Scholten                      voorzitter
·       Esther van Rossum                 secretaris
·       Ellen van der Wees                 penningmeester
·       Marguerite de Meijer             algemeen lid
·       Josien Teuling                          algemeen lid